1) NARZĘDZIA I URZĄDZENIA DLA ZMECHANIZOWANIA PRAC POMOCZNICZYCH

1.1.1 Pneumatyczne urządzenia - WIERTARKI

  Code Nazwa Typ
    Pneumatyczne wiertarki  
K 11.1.1.1 Wiertarka pneumatyczna PV 13 K - ANTIAL w ciągu 3 tygodni
K 11.1.1.3 Wiertarka pneumatyczna PV 16 BN od 6 do 8 tygodni
K 11.1.1.1 Wiertarka pneumatyczna PV 16 K - ANTIAL w ciągu 3 tygodni
K 11.1.1.1 Wiertarka pneumatyczna PV 32 K - ANTIAL w ciągu 5 tygodni
K 11.1.2.1 Wiertarka pneumatyczna kątowa PVR 23 N od 8 do 10 tygodni
11.1.1.8 Wiertarka pneumatyczna ręczna VPR 200 K w ciągu 3 tygodni

1.1.2 Pneumatyczne urządzenia - PIŁY

  Code Nazwa Typ
    Pneumatyczne piły  
8.1.5.1 Piła łańcuchowa stabilna PRS 1 - NOWOŚĆ
8.1.4.2 Piła pneumatyczna łańcuchowa PPR 35 N od 0 do 1 tygodnia
8.1.3.1 Piła pneumatyczna prostoliniowa SS 150-280 BXK od 0 do 1 tygodnia
K 8.1.1.2 Piła pneumatyczna taśmowa PP 1.P - NOWOŚĆ od 4 do 5 tygodni
K 8.1.1.2 Piła pneumatyczna taśmowa RPP 100/1 od 4 do 5 tygodni
K 8.1.1.2 Piła pneumatyczna taśmowa RPP 100/2 od 4 do 5 tygodni
K 8.1.1.1 Piła pneumatyczna taśmowa RPP 200 - NOWOŚĆ od 4 do 5 tygodni

1.1.3 Pneumatyczne urządzenia - ŚRUBOKRĘTY

  Code Nazwa Typ
    Pneumatyczne śrubokręty  
K 10.1.1.7 Pneumatyczny śrubokręt razowy SRP 1500 F - NOWOŚĆ w ciągu 3 tygodni
K 10.1.1.4 Pneumatyczny śrubokręt razowy SRP 1500 K w ciągu 3 tygodni
K 10.1.1.5 Pneumatyczny śrubokręt razowy SRP 1500 w ciągu 3 tygodni
K 10.1.1.7 Pneumatyczny śrubokręt razowy SRP 1700 F - NOWOŚĆ w ciągu 3 tygodni
K 10.1.1.4 Pneumatyczny śrubokręt razowy SRP 1700 K w ciągu 3 tygodni
K 10.1.1.5 Pneumatyczny śrubokręt razowy SRP 1700 w ciągu 3 tygodni
K 10.1.1.4 Pneumatyczny śrubokręt razowy SRP 2500 K w ciągu 3 tygodni
K 10.1.1.5 Pneumatyczny śrubokręt razowy SRP 2500 w ciągu 3 tygodni
K 10.1.1.7 Pneumatyczny śrubokręt razowy SRP 3500 F - NOWOŚĆ w ciągu 3 tygodni
K 10.1.1.4 Pneumatyczny śrubokręt razowy SRP 3500 K w ciągu 3 tygodni
K 10.1.1.5 Pneumatyczny śrubokręt razowy SRP 3500 w ciągu 3 tygodni
K 10.1.1.4 Pneumatyczny śrubokręt razowy SRP 4400 K w ciągu 3 tygodni
K 10.1.1.5 Pneumatyczny śrubokręt razowy SRP 4400 w ciągu 3 tygodni
K 10.1.1.4 Pneumatyczny śrubokręt razowy SRP 600 K w ciągu 3 tygodni
K 10.1.1.5 Pneumatyczny śrubokręt razowy SRP 600 w ciągu 3 tygodni

1.1.4 Pneumatyczne urządzenia - MŁOTY

  Code Nazwa Typ
    Pneumatyczne młoty  
4.1.4.2 Młoty pneumatyczne SK 13 od 0 do 1 tygodnia
4.1.4.1 Młoty pneumatyczne SK 9-5, SK 9-6 od 0 do 1 tygodnia
4.1.4.3 Młoty pneumatyczne o obniżonych wibracjach SKA 10, SKA 12 od 0 do 1 tygodnia
4.1.1.1 Młoty wyburzeniowe BKA 15, 20, 25 od 0 do 1 tygodnia
4.1.1.2 Młoty wyburzeniowe BKA 30, 40 od 0 do 1 tygodnia
K 4.1.6.1 Pneumatyczny młoty wiertnicze NVK 0,3, VK(A) K 17, VK K 19 od 0 do 3 tygodni
K 4.1.6.2 Pneumatyczny młoty wiertnicze VK K 22, VK K 23, VK K 29 od 0 do 3 tygodni
4.1.5.1 Przecinak pneumatyczny SEK 2 od 0 do 1 tygodnia
4.1.5.2 Przecinaki pneumatyczne SEK 4 od 0 do 1 tygodnia
4.1.5.3 Przecinaki pneumatyczne SEK 5-2 od 0 do 1 tygodnia
4.1.5.4 Przecinaki pneumatyczne SEK 6-2 od 0 do 1 tygodnia

1.1.5 Pneumatyczne urządzenia - PODPORY WIERTNICZE

  Code Nazwa Typ
    Podpory wiertnicze  
4.1.9.1 Podpory wiertnicze VP 600 - VP 1 200 w ciągu 3 tygodni

1.1.6 Pneumatyczne urządzenia - POZOSTAŁE NARZĘDZIA I URZĄDZENIA

  Code Nazwa Typ
    Pozostałe narzędzia i urządzenia pneumatyczne  
K 3.2.1.2 Automatyczny oddzielacz wody z filtrem powietrza AOV 1 od 3 do 4 tygodni
K 13.1.7.29 Betoniarka o napędzie powietrznym MVP 1.1N od 4 do 5 tygodni
K 13.1.7.29 Betoniarka o napędzie powietrznym MVP 1.2N od 4 do 5 tygodni
K 3.1.2.1 Filtr odśrodkowy OF 1 od 4 do 5 tygodni
K 3.1.1.1 Filtry powietrza typoszeregu FSV 1- 4 od 4 do 5 tygodni
K 13.1.2.1 Pneumatyczne urządzenie smarujące PML 50/1 od 4 do 5 tygodni
K 13.1.7.11 Pneumatyczny pistolet do uszczelniania PZV-2N od 4 do 5 tygodni

1.2.1 Hydrauliczne urządzenia - WIERTARKI

  Code Nazwa Typ
    Hydrauliczne wiertarki  
K 11.2.4.1 Wiertarka do kotwienia VS 1 WK od 6 do 8 tygodni
K 11.2.4.2 Wiertarka do kotwienia VS 2 od 6 do 8 tygodni
K 11.2.3.6 Wiertarka hydrauliczna maszynowa VHS 1 WK od 6 do 8 tygodni
K 11.2.3.7 Wiertarka hydrauliczna maszynowa VHS 2 WK od 6 do 8 tygodni
K 11.2.3.4 Wiertarka hydrauliczna ręczna VHR 42/75.1 WK od 3 do 4 tygodni
K 11.2.3.1 Wiertarka hydrauliczna ręczna VHR 16 WK od 4 do 5 tygodni
K 11.2.1.1 Wiertarka hydrauliczna ręczna VHR 42 N.1 od 4 do 5 tygodni
K 11.2.3.4 Wiertarka hydrauliczna ręczna VHR 42/50.1 WK od 3 do 4 tygodni
K 11.2.3.5 Wiertarka hydrauliczna ręczna VHR 42/75.2 WK od 3 do 4 tygodni

1.2.2 Hydrauliczne urządzenia - PIŁY

  Code Nazwa Typ
    Hydrauliczne piły  
K 8.2.1.3 Hydrauliczna piła łańcuchowa PRH 35 WK od 6 do 8 tygodni
K 8.2.3.1 Hydrauliczna piła posuwisto-zwrotna PPH 350 od 6 do 8 tygodni
K 8.2.2.2 Ręczna hydrauliczna piła taśmowa RHP 200 - NOWOŚĆ od 4 do 5 tygodni
K 8.2.2.1 Ręczna hydrauliczna piła taśmowa PP 1.H - NOWOŚĆ od 4 do 5 tygodni
K 8.2.2.1 Ręczna hydrauliczna piła taśmowa RHP 100/2 od 4 do 5 tygodni

1.2.3 Hydrauliczne urządzenia - ZAKRĘTAKI

  Code Nazwa Typ
    Hydrauliczne zakrętaki  
K 10.2.1.5 Zakrętak hydrauliczny udarowy HPU 1701 w ciągu 3 tygodni
K 10.2.1.2 Zakrętak hydrauliczny udarowy HPU 2500.1 WK - ANTIAL od 4 do 5 tygodni
K 10.2.1.1 Zakrętak hydrauliczny udarowy HPU 2501.1 - ANTIAL od 4 do 5 tygodni
K 10.2.1.4 Zakrętak hydrauliczny uderzeniowy HPU 1700 WK w ciągu 3 tygodni
K 10.2.1.4 Zakrętak hydrauliczny uderzeniowy HPU 3500 WK w ciągu 3 tygodni

1.2.4 Hydrauliczne urządzenia - PRZECINAKI ŁAŃCUCHÓW, NAKRĘTEK I LIN

  Code Nazwa Typ
    Hydrauliczne przecinaki łańcuchów, nakrętek i lin  
K 9.1.1.1 Przecinak łańcuchów wysoko wytrzymałościowych (lin) ALAN 20.23 od 4 do 5 tygodni
K 9.1.1.2 Przecinak łańcuchów wysoko wytrzymałościowych (lin) ALAN 30.11 od 4 do 5 tygodni
K 9.1.1.2 Przecinak łańcuchów wysoko wytrzymałościowych (lin) ALAN 30.21 od 4 do 5 tygodni
K 9.1.1.2 Przecinak łańcuchów wysoko wytrzymałościowych (lin) ALAN 34.2 od 4 do 5 tygodni
K 9.1.1.2 Przecinak łańcuchów wysoko wytrzymałościowych (lin) ALAN 34.21 od 4 do 5 tygodni
K 9.1.1.2 Przecinak łańcuchów wysoko wytrzymałościowych (lin) ALAN 34.23 od 4 do 5 tygodni
K 9.1.1.2 Przecinak łańcuchów wysoko wytrzymałościowych (lin) ALAN 34.3 od 4 do 5 tygodni
K 9.1.1.4 Przecinak łańcuchów wysoko wytrzymałościowych (lin) ALAN 42.23 od 4 do 5 tygodni
K 9.2.1.1 Przecinak nakrętek (oko zamknięte, oko otwarte,inne) SMH 30 od 4 do 5 tygodni
K 9.5.1.1 Przecinarka do kotw drutowych SDS 2 - NOWOŚĆ od 4 do 5 tygodni
K 9.5.1.1 Przecinarka do kotw drutowych SDS 1 od 4 do 5 tygodni

1.2.5 Hydrauliczne urządzenia - MŁOTY

  Code Nazwa Typ
    Hydrauliczne młoty  
4.2.1.1 Młot hydrauliczny udarowy BK 2112 od 4 do 5 tygodni

1.2.6 Hydrauliczne urządzenia - AGREGATY, POMPY

  Code Nazwa Typ
    Hydrauliczne agregaty, pompy  
K 2.2.1.2 Agregat hydrauliczny AH 50 od 6 do 8 tygodni
K 2.2.1.7 Agregaty hydrauliczne HAK 30/250 ÷ 100/280 od 8 do 12 tygodni
2.2.1.6 Pompa hydrauliczna (ręczna) GL 2P/Q od 0 do 1 tygodnia
2.2.1.6 Pompa hydrauliczna (ręczna) GL 2P/Q+4VN od 0 do 1 tygodnia
2.2.1.1 Pompa hydrauliczna ARH 75 w ciągu 3 tygodni

1.3.1 Mechaniczne urządzenia

  Code Nazwa Typ
    Mechaniczne urządzenia  
K 9.1.1.5 Kleszcze dźwigniowe KP 1
K 13.1.3.2 Klucz grzechotkowy KR-1 od 4 do 5 tygodni
K 9.1.1.3 Przecinak łańcuchów S 16 od 4 do 5 tygodni
K 9.2.1.2 Przecinak nakrętek (oko zamknięte, oko otwarte) SMR 27 od 4 do 5 tygodni
13.1.3.3 Wzmacniacze momentu szeregu NKM 15 ÷ NKM 65 od 0 do 1 tygodnia

1.4.1 Pozostałe + osprzęt

  Code Nazwa Typ
    Pozostałe + osprzęt  
K 13.1.7.22 Cylider pomiarowy VM 3000 od 4 do 5 tygodni

2) URZĄDZENIA PODNOSZĄCE I MANIPULACYJNE

2.1.1 Urządzenia podnoszące i manipulacyjne - PODNOŚNIKI

  Code Nazwa Typ
    Podnośniki  
12.3.1.1 Podnośniki linowe 30-00, 30-10, 30-11 0,8t - 3,2t od 0 do 4 tygodni
12.1.2.1 Podnośniki zębatkowe kontenerowe 15-00-CON 2,5t - 5t od 0 do 4 tygodni
12.1.3.1 Podnośniki zębatkowe z podpoą przestawną 15-00-VK 2,5t - 16t od 0 do 4 tygodni
12.1.1.1 Podnośniki zębatkowe z podstawą 15-00 2,5t - 20t od 0 do 4 tygodni
12.1.1.2 Podnośniki zębatkowe z podstawą HZ 5t od 0 do 4 tygodni
12.4.1.2 Ręczne podnośniki grzechotkowe RZC 0,8t - 6,3t od 0 do 4 tygodni
12.4.1.1 Ręczne podnośniki grzechotkowe RZV 0,8t - 6,3t od 0 do 4 tygodni
5.5.1.1 Wciągniki łańcuchowe Z 100, Z 110 0,125t - 10t od 0 do 4 tygodni

2.1.2 Urządzenia podnoszące i manipulacyjne - PODPORY

  Code Nazwa Typ
    Podpory  
K 13.1.7.13 Podpora mechaniczna MVZ TH 29 od 6 do 8 tygodni
K 13.1.7.13 Podpora mechaniczna MVZ K 24 od 6 do 8 tygodni

2.2.1 Urządzenia podnoszące i manipulacyjne - URZĄDZENIA MANIPULACYJNE PNEUMATYCZNE

  Code Nazwa Typ
    Urządzenia manipulacyjne pneumatyczne  
K 6.4.1.3 Ciągnik manipulacyjny MK 3,2t od 6 do 8 tygodni
K 6.4.1.5 Ciągnik pneumatyczny TK 12 od 8 do 10 tygodni
K 6.4.1.4 Ciągnik pneumatyczny TK 5.1-800 od 6 do 8 tygodni
K 6.6.1.3 Pneumatyczne urządzenie manipulacyjne MZ 3,2t.P od 4 do 5 tygodni
K 6.6.1.2 Urządzenia pneumatyczne manipulacyjne MZP 1,6t; 1/3,2t; 2/5t od 4 do 5 tygodni
K 6.6.1.1 Urządzenia pneumatyczne manipulacyjne MZP 1/3,2t; 2/4t od 4 do 5 tygodni

2.2.2 Urządzenia podnoszące i manipulacyjne - URZĄDZENIA MANIPULACYJNE HYDRAULICZNE

  Code Nazwa Typ
    Urządzenia manipulacyjne hydrauliczne  
K 6.6.1.3 Hydrauliczne urządzenie manipulacyjne MZ 3,2t.H od 8 do 10 tygodni
K 6.6.2.3 Urządzenie hydrauliczne manipulacyjne MZH 1/3t; 2/4t od 6 do 8 tygodni
K 6.6.2.2 Urządzenie hydrauliczne manipulacyjne MZH 1/3t; 2/5t od 6 do 8 tygodni
K 6.4.2.1 Urządzenie transportowe TKH 12 od 12 do 14 tygodni

2.2.3 Urządzenia podnoszące i manipulacyjne - RUCHOME URZĄDZENIE MANIPULACYJNE

  Code Nazwa Typ
    Ruchome urządzenie manipulacyjne do kolejki podwieszonej i jednobelkowego toru  
K 6.7.2.1 Urządzenie manipulacyjne hydrauliczne ruchome PMZH 2x3t ;2x4t od 6 do 8 tygodni
K 6.7.1.1 Urządzenie manipulacyjne pneumatyczne ruchome PMZP 2x3,2t; 2x4t od 4 do 5 tygodni
K 6.7.1.3 Urządzenie manipulacyjne pneumatyczne ruchome PMZP 2xMZ 3,2t.P
K 5.1.1.1 Wciągarki pneumatyczne samojezdne KPP od 6 do 8 tygodni

2.2.4 Urządzenia podnoszące i manipulacyjne - STEROWNIKI

  Code Nazwa Typ
    Sterowniki  
K 6.10.1.1 Jednostka hydrauliczna sterująca JOH 1; JOH 2 od 4 do 5 tygodni
K 6.10.1.2 Jednostka pneumatyczna sterująca JOP; JOPF od 4 do 5 tygodni
K 6.10.1.3 Sterownik pneumatyczny przenośny OPZ 1 od 4 do 5 tygodni

2.2.5 Urządzenia podnoszące i manipulacyjne - STABILNE URZĄDZENIA MANIPULACYJNE

  Code Nazwa Typ
    Stabilne urządzenia manipulacyjne  
K 6.8.1.2 Belka hydrauliczna transportowa SZZH 5/1 od 8 do 10 tygodni
K 6.8.1.1 Belka hydrauliczna transportowa SZZH 5 od 8 do 10 tygodni
K 6.8.1.3 Stabilne hydr. urządzenie do podnoszenia (emulsyjne) SZZH 6 od 8 do 10 tygodni

2.2.6 Urządzenia podnoszące i manipulacyjne - ŚRODKI DO CIĄGNIĘCIA - KOŁOWROTY, MANIPULATORY

  Code Nazwa Typ
    Środki do ciągnięcia - kołowroty, manipulatory  
K 6.3.1.1 Manipulator ścianowy PM 15 od 6 do 8 tygodni

2.3.1 Urządzenia podnoszące i manipulacyjne - ŚRODKI DODATKOWE TECHNIKI MANIPULACYJNEJ

  Code Nazwa Typ
    Środki dodatkowe techniki manipulacyjnej  
K 6.5.1.2 Kontener chodnikowy K 7500 od 4 do 5 tygodni
K 6.5.1.1 Kontener chodnikowy KC 1000 od 4 do 5 tygodni
K 6.5.1.7 Transporter podwieszany ZNPH - NOWOŚĆ
K 6.6.4.5 Wózek pomocniczy do kolejek podwieszonych VP 50 od 4 do 5 tygodni
K 6.5.1.3 Wózek zawiesiowy chodnikowy ZNČ 3500 od 4 do 5 tygodni
K 6.5.1.5 Wózek zawiesiowy paletowy ZNP 1500 od 4 do 5 tygodni
K 6.5.1.4 Zasobnik zawiesiowy z wiekiem transportowy ZNSV 1000 od 4 do 5 tygodni
K 6.5.1.4 Zasobnik zawiesiowy z wiekiem transportowy ZNSV 1000-2m od 4 do 5 tygodni
K 6.5.1.6 Zawiesiowy zasobnik z wiekiem ZNSV 1000-2m od 4 do 5 tygodni
K 6.5.1.6 Zawiesiowy zasobnik z wiekiem ZNSV 1000 od 4 do 5 tygodni
6.1.2.1 Zblocza uniwersalne JKL 231, 42/1 w ciągu 2 tygodni
K 6.1.1.1 Zblocze otwierane KO 2x60/22 w ciągu 3 tygodni
6.1.1.1 Zblocze uchylane KO 2x60 kN w ciągu 2 tygodni

3) TECHNIKA DO POMPOWANIA, TAŚMY TECHNOLOGICZNE DO TRANSPORTU RUROCIĄGOWEGO

3.1.1 Pompy i komponenty do transportu rurociągowego - POMPY WRZECIONOWE I TŁOKOWE SZEREGU KTX
  Code Nazwa Typ
    Pompy wrzecionowe i tłokowe szeregu KTX  
K 2.2.2.9 Agregat mieszająco-pompujący (wrzecionowy pneu.) KTX 80 P2V od 10 do 12 tygodni
K 2.2.2.14 Agregat pompowy (tłokowy hydr.) KTX 150; KTX 200 od 10 do 12 tygodni
K 2.2.2.5 Agregat pompowy (wrzecionowy elektr.) KTX 80 Ne od 10 do 12 tygodni
K 2.2.2.10 Agregat pompowy (wrzecionowy hydr.) KTX 100 NH od 10 do 12 tygodni
K 2.2.2.11 Agregat pompowy (wrzecionowy hydr.) KTX 125 N od 10 do 12 tygodni
K 2.2.2.2 Agregat pompowy (wrzecionowy hydr.) KTX 50 NH od 10 do 12 tygodni
K 2.2.2.4 Agregat pompowy (wrzecionowy hydr.) KTX 80 N od 10 do 12 tygodni
K 2.2.2.1 Agregat pompowy (wrzecionowy pneu.) KTX 32 N od 6 do 8 tygodni
K 2.2.2.6 Agregat pompowy (wrzecionowy pneu.) KTX 80 Nv od 10 do 12 tygodni
K 2.2.2.16 Agregát pompowy KTX 50 MIX - NOWOŚĆ od 10 do 12 tygodni

3.1.2 Pompy i komponenty do transportu rurociągowego - POZOSTAŁE POMPY I KOMPONENTY

  Code Nazwa Typ
    Pozostałe pompy i komponenty  
K 2.3.1.2 Agregat pompujący z mieszalnikiem ČAM 1 od 6 do 8 tygodni
K 2.1.3.4 Automat do uzupełniania emulsji wraz z emulgatorem ADK 1K-S od 4 do 5 tygodni
K 2.1.3.3 Automatyczny sterownik pomp APC 2N od 4 do 5 tygodni
K 2.1.1.1 Pneumatyczna pompa wrzecionowa PCV 4N - ANTIAL od 6 do 8 tygodni
K 2.1.3.1 Pompa do cieczy zanieczyszczonych - pneu. CZK 200 N od 6 do 8 tygodni
K 2.1.3.1 Pompa do cieczy zanieczyszczonych - pneu. ČK 2 od 6 do 8 tygodni
K 2.1.1.2 Pompa pneumatyczna KTX 25 P - NOWOŚĆ od 6 do 8 tygodni
K 2.3.1.1 Powietrzny mieszalnik popiołu lotnego MPV 0,5 od 6 do 8 tygodni
K 13.1.5.6 Rozgałęźnik rurociągowy VPŠ od 6 do 8 tygodni
K 2.1.3.3 Sterownik pomp automatyczny APC 2N od 4 do 5 tygodni

3.1.3 Pompy i komponenty do transportu rurociągowego - KOMPONENTY TRANSPORTU RUROCIĄGOWEGO

  Code Nazwa Typ
    Komponenty transportu rurociągowego  
K 13.1.5.9 Łapacze elementów dociskowych ZTK 1, ZTK 2 od 8 do 10 tygodni
K 13.1.5.8 Wkładacz elementów dociskowych VTK 100 od 8 do 10 tygodni

3.1.4 Pompy i komponenty do transportu rurociągowego - URZĄDZENIA MANIPULACYJNE TECHNIKI

  Code Nazwa Typ
    Urządzenia manipulacyjne techniki do pompowania  
K 6.6.3.2 Urządzenie kolejowe manipulacyjne MZK 3 od 10 do 12 tygodni

3.2.1 Pompy i komponenty do transportu rurociągowego - TAŚMY TECHNOLOGICZNE TRANSPORTU RUROCIĄGO

  Code Nazwa Typ
    Taśmy technologiczne transportu rurociągowego  
K 13.1.8.1 Ciąg technologiczny do pompowania i ekologicznego układania mułów dołowych w „porzuconych“ wyrobiskach dołowych
K 13.1.8.2 Ciąg technologiczny do pompowania i transportu mułów węglowych z osadników do urobku surowego
K 13.1.8.3 Ciąg technologiczny do pompowania zbiorników odcinkowych i zatopionych chodników
K 13.1.8.4 Ciąg technologiczny do przesyłania popiołu lotnego z powierzchni kopalni na dół przy budowie kasztu ochronnego typu TZOZ
K 13.1.8.5 Ciąg technologiczny do usuwania popiołu lotnego w kopalni i budowy kasztu ochronnego typu TZOZ

4) ŚRODKI TECHNICZNE I URZĄDZENIA DLA CZYNNOŚCI TOWARZYSZĄCYCH

4.1.1 Środki techniczne i urządzenia - URZĄDZENIA DLA WARSZTATÓW KOPALNIANNYCH I ZŁOMOWISK

  Code Nazwa Typ
    Urządzenia dla warsztatów kopalniannych i złomowisk  
K 9.4.1.1 Przecinak obudowy SV 120 od 6 do 8 tygodni
K 9.4.1.2 Przecinak obudowy SV 180 od 6 do 8 tygodni
K 13.1.7.9 Stół niewybuchowy do mycia EEP-BN od 4 do 5 tygodni

4.2.1 Środki techniczne i urządzenia - POZOSTAŁE ŚRODKI TECHNICZNE

  Code Nazwa Typ
    Pozostałe środki techniczne  
K 13.1.4.1 Zginarka szyn hydrauliczna OKH Xa od 4 do 5 tygodni

4.3.1 Środki techniczne i urządzenia - URZĄDZENIE RENOWACYJNE

  Code Nazwa Typ
    Urządzenie renowacyjne  
K 13.1.2.4 Prasa hydrauliczna HL 1200 od 10 do 12 tygodni

5) TRANSPORT OSÓB W KOPALNI

5.1.1 Transport osób w kopalni

  Code Nazwa Typ
    Transport osób w kopalni  
K 13.1.9.1 Zestaw wspomagający chodzenie (podpora podczas chodzenia w wyrobiskach pochylonych do góry) SCH - KX 1 od 8 do 10 tygodni

6) URZĄDZENIA SPECJALNE

6.1.1 Urządzenia specjalne

  Code Nazwa Typ
    Urządzenia specjalne  
K 13.1.7.27 Czujnik zraszania automatycznego ČAZ 1N od 8 do 10 tygodni
K 13.1.7.28 Pomost wiertniczy dołowy VPD
K 13.1.7.14 Urządzenie do oczyszczania zbiorników ZČJ 1 od 10 do 12 tygodni
K 13.1.7.25 Urządzenie do otwierania drzwi tam Z-HDDP-ZD-5-1 od 8 do 10 tygodni
K 13.1.7.24 Urządzenie do prowadzenia el. kabla przewodowego ładowarki ZVKN 1 od 4 do 5 tygodni

7) PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE

7.1.1 Produkcja na zamówienie - ODNOWIENIE

  Code Nazwa Typ
    Odnowienie  
K 6.6.4.2 Ciągnik manipulacyjny MT 24K - ODNOWIENIE od 4 do 5 tygodni
K 6.2.2.1 Kołowrót do rabowania (pneumatyczny) VP 40 K - ODNOWIENIE od 6 do 8 tygodni
K 6.2.1.3 Kołowrót holujący (pneumatyczny) VTK 1 - ODNOWIENIE od 6 do 8 tygodni
K 6.2.2.2 Kołowrót holujący hydrauliczny (emulsyjny) VVH 1 WK - ODNOWIENIE od 6 do 8 tygodni
K 6.2.2.3 Kołowrót transportowy (emulsyjny) VTH 1 WK - ODNOWIENIE od 6 do 8 tygodni

7.2.1 Produkcja na zamówienie - URZĄDZENIE RENOWACYJNE

  Code Nazwa Typ

Copyright 2009 © Misha.in | Administrace