Wyszukiwanie:

nowości

starsze nowości

Witajcie na stronach spółki KOEXPRO OSTRAVA S.A.


TU ZNAJDZIECIE KOMPLETNY ZESTAWIENIE OFEROWANYCH PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO BUDOWY
I REMONTU TORÓW KOLEJOWYCH

KATALOG PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH
DO BUDOWY I REMONTU TORÓW KOLEJOWYCHSpółka KOEXPRO OSTRAVA, a.s

Spółka KOEXPRO OSTRAVA, a.s. była zarejestrowana przez Sąd handlowy w Ostrawie jako prywatną spółka akcyjna w maju 1995. Powstaniu spółki uczestniczyli byli pracovnicy badawczo-rozwojowej bazy zagłębia ostrawsko-karvińskiego, specialiści i technolodzy zajmujący się długoczasowo czynnościami towarzyszącymi, transportem rurociągowy, itp.

Produkcyjny i dostawczy program spółki jest założony na narzędziach, urządzeniach i maszynach wyprodukowanych na podstawie własnego „know how“.

Firma jest znajoma jako dostawca komplexnych rozwiązań w łańcuchu:
BADANIA - ROZWÓJ – PRODUKCJA – SPRZEDAŻ – SERWIS narzędzi, maszyn i technologii klasifikowaných jako urządzenia kategorii M2 przeznaczone do stosowania w środowisku z niebezpieczeństwem wybuchu (DIRECTIVA ATEX-94/9/ES).

Aktywność handlowa firmy zawiera obszary:

 • głębinowe wydobycie węgla (PROGRAM DOŁOWY)

 • środki techniczne i technologie transportu rurociągowego (POWIERZCHNIA)

 • specjalna technika manipulacyjna


 • Produkcyjne i serwisowe aktywności się skupione są na:
 • narzędzia pneumatyczne i hydrauliczne, technikę manipulacyjną i podnoszącą, zwłaszcza z silnikiem pneumatycznym i hydraulicznym

 • pompy wrzecionowe i tłokowe

 • specjalne silniki linearne i rozrządy budowniczych i ziemnych maszyn


 • Zagraniczne aktywności handlowe i serwisowe zawierają:
  Republika Polska
 • spółka córka KOEXPRO SILESIA Sp. z o.o. działające w Katowicach a zabezpiecza dostawy, sprzedaż i serwis urządzenia z programu dostawczego na terytoryum tego państwa od roku 1999

 • od dnia 05.01.2011 KOEXPRO OSTRAVA udzieliło autoryzacji firmie Mi-Tech, Zaopatrzenie Techniczne, Miroslav Gola, Katowice, Sarmacka 5, NIP 6271604612 do sprzedaży urządzeń i wykonywania remontów produktów KOEXPRO OSTRAVA, Česká republika . Autoryzacja jest ważna dla spółek; JSW S.A., PKW S.A.oraz KWK Silesia. Ważność autoryzacji do dnia 31.12.2011.


 • Republika Słowacka
 • w ścisłej współpracy z firmą Hornonitranské baně Prievidza, a.s. jest zabezpieczany ruch i remont produktów KOEXPRO OSTRAVA, a.s. w ruchach dołowych niniejszego zakładu kopalni


 • Ruska federacja i Ukraina
 • w roku 2008 była zakoćzona na terytoryjach tych państwa certyfikacja przeważnej części programu produkcyjnego KOEXPRO OSTRAVA, a.s. i sprzedaż a serwis w tych krajach jest tymczasem zabezpieczany indywidualna tzn. bez udzielenia wyłączonego zastępstwa, założenie „JOINT-VENTURE“ itp.


 • Turcja, Chiny
 • od roku 2007 resp. 2008 rozpoczęłą spółka dostawy narzędzi i urządzeń na rynki tych dwoch państwa wraz z zabezpieczeniem certyfikacji produktów


 • Pozostałe aktywności („know how“ własne):
 • nowa technologia przeciw powodzi PROTEX-K założona na wykorzystaniu worów wielkoobjętościowych, napełniających mieszanin ekologicznych i tłokowych lub wrzecionowych pomp wdług patentu europejskiego PCT/CZ00/00086

 • wypełnianie i zamykanie przestrzeni pod powierzchnią, ochronie rurociągu w „ochraniaczach“ i eliminacja obniżania terenu placów i dróg założone na wykorzystaniu transportu rurociągowego mocno zagęszczonych mieszanin


 • KOEXPRO OSTRAVA, a.s. posiada niniejsze certyfikaty:
  ISO 9001:2001  Copyright 2008 © Misha.in | Administracja