krok zpět  

Vyhledávání:

podrobné vyhledávání

čas načtení stránky
01.12.2022 14:45:09

novinky

starší novinky

Protipovodňová ochrana PROTEX - K

PROTEX - K - základní informace o nových technologiích a technických prostředcích protipovodňové, protierozní a protisesuvné ochrany (2015)

OBLAST VYBŘEŽOVÁNÍ - POVODNĚ (2016)

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI PŮDNÍ EROZI (2016)


Reference - Těrlicko

Dne 22.11.2000 po dohodě s Obecním úřadem Těrlicko a KOEXPRO OSTRAVA, a.s. bylo realizováno postavení povodňové hráze pomocí 4 vaků trojče o průměru válců ø 340 mm v celkové délce 90 m (3x25 m, 1x15 m) a max. výšce 0,8 m v lokalitě Těrlicko - Hradiště na levém břehu řeky Stonávky. Plnícím materiálem byla směs popílku s cementem a vodou.

Vybudováním této hráze byl splněn požadavek ochrany majetku (zaplavování chatové osady) a v roce 2003 byl v uvedené lokalitě Povodím Odry snížen povodňový stupeň.


Reference - Letohrad

Dne 1.12.2000 na základě dohody mezi městem Letohrad a KOEXPRO OSTRAVA, a.s. bylo realizováno postavení povodňové hráze pomocí 3 ks vaků trojče o průměru válců ø 340 mm v celkové délce 48 m (2x15m, 1x18 m) a max. výšce 0,6 m v lokalitě Letohrad - Kunčice na řece Tichá Orlice. Plnícím materiálem byla směs jemnozrnného kameniva z lomu Mistrovice s cementem a vodou.Reference - Petrovice u Karviné

V roce 2001 byla na dvou místech realizována ochrana břehů v okolí řeky Petrůvky. Plnícím materiálem v obou případech byla směs popílku s cementem a vodou. Pomocí 2 vaků trojče o ø válců 340 mm v celkové délce 56 m (1x30 m, 1x26 m) a max. výšce 0,7 m v lokalitě Prstná. Vaky byly zasypány zeminou a oseté trávou. Instalace protipovodňové hráze pomocí hadicového vaku o ø 300 mm a délce 106 m bylo provedeno v lokalitě Pastvisko.


Reference - Bělá

Dne 15.10.2002 na základě dohody mezi Obecním úřadem Bělá a KOEXPRO OSTRAVA, a.s. bylo realizováno postavení protipovodňové hráze pomocí 5 ks hadicového vaku o průměru válce ø 300 mm v celkové délce 327 m a max. výšce 0,3 m na levém břehu místního potoka. Povodňová hráz byla rozdělena na dva úseky o délkách: úsek L1 = 203 m (2 vaky á 70 m, jeden vak 63 m), úsek L2 = 124 m ( jeden vak 60 m, druhý vak 64 m). Plnícím materiálem byla směs popílku s cementem a vodou. V místě křižování cesty s potokem je hráz přerušena, volný prostor mezi oběma konci vaků je široký cca 3 m. V případě nebezpečí povodně se zde použije vak ledvina dvojče s vnitřní vložkou igelitu, který je uskladněn u místních hasičů a pomocí čerpadla nebo hydrantu se naplní vodou. Po pominutí povodně se voda z vaku vypustí, vak se vysuší a znova uskladní u hasičů k opakovanému použití.


Reference - Olešnice

Ve dnech 12. - 14.11. 2002 na základě dohody mezi městem Olešnice a KOEXPRO OSTRAVA, a.s. bylo realizováno postavení protipovodňové hráze pomocí vaku trojče v celkové délce 103 m a max. výšce 0,9 m za kabinami fotbalového hřiště FC Olešnice na levém břehu říčky Hodonínky. Povodňová hráz je rozdělena na čtyři úseky. Horní úsek je tvořen vaky 1 až 3 (velikost válců: dolní ø 350 mm, horní ø 450 mm) o délkách 27,7 m; 27,8 m; 20,3 m. Dolní úsek tvoří vak 4 (velikost válců: dolní ø 450 mm, horní ø 550 mm) o délce 27,2 m. Pro zpevnění břehu toku v horní části je zabudován vak matrace o šířce 4 m a délce 2,1 m. Plnícím materiálem byla směs popílku s cementem a vodou. Vybudováním této hráze byl splněn požadavek ochrany majetku obce v uvedené lokalitě a hráz byla zanesena do protipovodňového plánu města Olešnice.


Na všech referenčních lokalitách proběhla v roce 08/2008 kontrola stavů a účinnosti protipovodňové ochrany - PROJEKT TAČR. Hodnocení obecních a městských úřadů v těchto lokalitách bylo jednoznačně pozitivní.Copyright 2008 © Misha.in | Administrace