krok wztecz  

Wyszukiwanie:

wyszukiwanie szczególne

czas odczytu stronicy
29.01.2023 21:02:51

nowości

starsze nowości

PRZECIWPOWODZIOWA OCHRONA PROTEX-K

I. OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA PROTEX-K
Patent europejski numer 1 261 776
- podstawowe informacje
Nowa technologia i środki techniczne ochrony przeciwpowodziowej PROTEX-K przynosi szereg rozwiązań dla wszystkich, którzy żyją, lub prowadzą przedsiębiorstwa w miejscach zagrożonych powodziami. Jedną z głównych zalet jest szybkość budowania tam i niewielkie wymogi co do wymiarów i dostępność budowiska.

Za pomocą szerokiego wyboru worów wielkoobjętościowych (5 typów podstawowych), mieszanin do napełniania z ogólnie dostępnych materiałów budowlannych (popioły lotne, paski, filery) we stabilnym lub dotychczasowo (usuwatelnym) wykonaniu i agregatów pompujących, można z niskimi wydatkami i małą liczbą obsług operatywne budowa tamy ochronne PROTEX-K "na miarę". Wybór typów worów i mieszanin jest zależna od wymagań użytkownika, charakteru terenu i celowemu przeznaczenie. (stabilnemu, dotychczasowemu).NOWA TECHNOLOGIA JEST WYBUDOWANA NA CZTERECH FILARACH

A) WORY O WIELKIEJ OBJĘTOŚCI
z bardzo lekkich niedzianych, odpornych i trwałych tekstylii,
Wory wielkoobjętościowe są podzielone do pięciu podstawowych typów:

Stabilny wór wężowy, który przedstawia prosty cylinder o różnych średnicach aż do wymiaru 750 mm, który jest przeznaczony do prostej, relatywnej niskiej bariery.

WÓR WĘŻOWY STABILNYWór ledźwiona, tvorzący kompakt dwóch lub trzech worów wężowych, nawzajemnie przełaczonych textylnie, z możliwością wytworzenie tamy według kombinacji aż do wysokości 2 m. Ta bariera jest przeznaczona do wytworzenie masywnej fronty ochrony terytorium, osiedli, zakładów przemysłowych, wybudowania tam „poldrów suchych“, itp.

WÓR LEDZWIONA PODWÓJNE

WÓR LEDZWIONA POTRÓJNE


Wór zestawowy, który jest wykonany w kształcie graniastosłupa o różnych wymiarach, i który jest przeznaczony jako jakościowe zamiana do uszczelnienia, kuprz. przerwanych tam, zamiast zasypu standartowego kamieniem łomowym.

WÓR BUDOWLANNY

WÓR BUDOWLANNY - PEŁNIENIE


Wór typu City Bag, který jest wariantem wora budowlannego, jest tworzony również w tvořen rovněž w kształcie graniastosłupa różnego wymiar i jest przeznaczony do wytworzenie tam przeciwpowodziowych, główne w odcinkach miejskich jako jakościowa zamiana worków z piaskiem. Demontaż tych worów jest prosta z wykorzystaniem ogólnej techniki manipulacyjne.

Wór materac, który ma rzeczywiście kształt materacowy z płaskim wymiarem według zapotrzebowania, i który jest przeznaczony do ochrony resp. uszczelnienia przeciekających tam, ochrony powierzchni nieszczelnych brzegów, lub według sytuacji miejscowej do powierzchniowego uszczelniania pożądanych przestrzeni.

WÓR MATERAC

WÓR MATERAC – STOSOWANIE
W TERENIEOprócz podstawowych typów mogą być wory wielkoobjętościowe „uszyte na miarę“ w całym szeregu następnych średnic i długości.

Wory są przysposobiona do spełnienia za pomocą "rękawowych“ zaworów pełniących plnících ventilů. Odpowietrzanie tych worów podczas napełniania zabezpieczają zawory odpowietrzające.


B) MIESZANINY
Do pełnienia worów wielkoobjętościowych są stosowane mieszaniny nadające się do hydraulicznego transportu rurociągowego zapomocą pomp budowlannych lub specjalnych. Koncentracja objętościowa mieszanin waha się w granicach 0,45 - 0,55. Rozwijające się receptury mieszaniny przechodziły całym szeregem prób i są wykorzystywane materiały, które spełniają przede wszystkim następujące wymogi:

Poprawność ekologiczna i higieniczna wszystkich komponentów mieszaniny
Mechaniczno-fyzikalna właściwość materiału
Dostępność i cena komponentów w pojedyńczych regionach

Pomiędzy podstawowe komponenty mieszaniny należą:

 • odpady z elektrowni (popioł lotny, stabilizator)

 • odpady z kruszarni kamieniołomów (proch kamienny)

 • odpady ze sortowni węgla (kamień flotacyjny)

 • materiały wydobywane (kaolin, bentonit, wapień) – zwłaszcza odpady powstające podczas przeróbki urobku

 • ładowane żwiry, paski i następne • Z punktu widzenia charakteru są mieszaniny rozdzielone na:
  Stabilne – gęstniejące - trvale pozostawają w terenie,
  Parkowatelne - niegęstniejące – o parkowatelności do 14 dni i następnie z możliwością usuwania za pomocą techniki (nedokończony rozwój),
  Zgubione - po wyminięciu niebezpieczeństwa powodzi i likwidacji worów „rozwinięte w terenie.

  Mieszaniny stabilne (gęstniejące) są używane do napełniania worów służących do trwałego ogrodzenia wsi, farm, zakładów przemysłowych, budownictwa indywidualnego, do podwyższania tam, budowania nowych tam, umacniania brzegów rzek i pojemników, do budowy tam pojemników retencyjnych, suchych plotrów itp. Pomiędzy podstawowe komponenty tych mieszanin należy cement, popiół lotny (pył kamienny, piasek) i woda. Stabilna mieszanina osiąga po zasztywnieniu oporności do 15 MPa według stosowanych materiałów i pojedyńczych receptur. Główną zaletą niniejszego sposobu rozwiązania jest szybkość realizacji podczas malých roszczeń do wielkości powierzchni miejsca budowy (cca 4x mniejsza, aniżeli u tam ziemnych).

  Parkowatelne mieszaniny (niegęstniejące) są stosowane do spełnienia worów wypełnione wkładką plastykową wewnątrz. Parkowatelność mieszanin w postanowionym czasie min. 14 dní przedstawuje okres czasu, w którym można ze stosowanych worów mieszaninę usunąć sposobem technicznym i przez to przeciwpowodziową zaporę zlikwidować.

  Mieszaniny stracone są stosowane do spełnienia worów wężowych, składanychi i to zwłaszcza worów typu City Bag. Pomiędzy podstawowe komponenty tej mieszaniny należy piasek, nadająca się ziemia (bez iłów), pył kamienny itp. z wodą. U tej mieszaniny nie są receptury postanowione. Po przejściu niebezpieczeństwa powodzi i likwidacji worów jest niniejsza mieszanina luźno rozłożona w terenie aniżeli by w jakikolwiek sposób naruszył charakter otoczenia.


  C) SPECJALNE POMPY TRANSPORTOWE
  Do napełniania worów o wielkiej objętości były wyprodukowane specjalne pompy wrzecionowej i tłokowe o wydajnościach transportowych do 40 m3.h-1. Chodzi o pompy firmy KOEXPRO OSTRAVA a.s. szeregu typowego KTX 80 do 200. Wyprodukowane i sprawdzone pompy umożliwiają napełnianie worów z tak zwanego "stanowiska suchego.

  Pompy wrzecionowej typu KTX 80, resp. KTX 125/1 są przeznaczone do pompowania i transportu rurociągowego mieszanin zagęszczonych w wyznaczone obszary (wory) na krótsze odległości, tj. do 400 m.

  Pompy tłokowe typu KTX 150, resp. KTX 200 o napędzie hydraulicznym są przeznaczone do pompowania i transportu rurociągowego mieszanin zagęszczonych w większej odległości, tj. aż do 1 500 m. Dla napełniania worów można skorzystać również powszechnych mobilnych pomp budowlannych typu Schwing, Putzmeister itp. I do transportu mieszaniny mieszalek samochodowych.


  Pompy tłokowe typu KTX 150

  Pompa wrzecionowa typu KTX 125/1  D) PRZEPISY TECHNOLOGICZNE
  Rozwiązania technologiczne i przepisy technologiczne korzystające z nowych środków technicznych (pomp, mieszanin i worów) i pospolitych dostępnych środków technicznych, zwłaszcza węży przeciwpoożarowych "B" ø 75 mm lub "C" ø 52 mm, rurociągu DN 100/PN 40, i następnych, umożliwi udoskonalenie warunków i efektywności działania przeciw żywiołowi wodnemu, lub z wyprzedzeniem przygotować się na jego przyjście.  Referencje - Těrlicko


  Dnia 22.11.2000 po umowie z Urządem gminy Těrlicko i KOEXPRO OSTRAVA, a.s. była zrealizowana budowa tamy przeciwpowodziowej za pomocą 4 worów potrójnych o średnicy cylindrów ø 340 mm w całkowitej długości 90 m (3x25 m, 1x15 m) i max. wysokości 0,8 m w lokacji Těrlicko - Hradiště na lewym brzegu rzeki Stonávky. Pełniącym materiálem byłą mieszanina pyłu lotnego z cementem i wodą.

  Przez wybudowanie tej tamy była spełniony wymoga ochrony majątku (zatapianie osady chatowej) i w roku 2003 był wyżej podanej lokacie Povodím Odry obniżony stopień powodziowy

  Referencje - Letohrad


  Dnia 1.12.2000 na podstawie pojednania pomiędzy miastem Letohrad i KOEXPRO OSTRAVA, a.s. było zrealizowane budowanie tamy powodziowej za pomocą 3 szt. worów potrójnych o średnicy cylindrów ø 340 mm w całkowitej długości 48 m (2x15m, 1x18 m) i max. wysokości 0,6 m w lokacie Letohrad - Kunčice na rzece Tichá Orlice. Pełniącym materiálem była mieszanina kamienia o drobnej ziarnistości Mistrovice z cementem i wodą.


  Referencje - Petrovice u Karviné


  W roku 2001 była w dwóch miejscach wykonana ochrona brzegów w okolicy rzeki Petrůvky. Pełniącym materiálem w obu przypadkach byłą mieszanina popiołu lotnego z ementem i wodą. Za pomocą 2 worów potrójnych o ø cylindrów 340 mm w całkowitej długości 56 m (1x30 m, 1x26 m) i max. wysokości 0,7 m w lokacji Prstná. Wory były obsypane ziemią i posiane trawą. Instalacja przeciwpowodziowej tamy za pomocą woru wężowego o ø 300 mm i długości 106 m było wykonane w lokacie Pastvisko.

  Referencje - Bělá


  Dnia 15.10.2002 na podstawie umowy pomiędzy Urządem gminnym Bělá i KOEXPRO OSTRAVA, a.s. była zrealizowana budowa tamy przeciwpowodziowej za pomocą 5 szt wora wężowego o średnicy cylindra ø 300 mm w całkowitej długości 327 m i max. wysokości 0,3 m na lewym brzegu strumienia potoka. tama przeciwpowdziowa była rozdzielona na części o długościach: odcinek L1 = 203 m (2 wory á 70 m, jeden wór 63 m), odcinek L2 = 124 m ( jeden wór 60 m, drugi wór 64 m). Pełniącym materiálem była mieszanina popiołu lotnego z cementem i wodą. W miejscu skrzyżowania drogi s potokiem jest tama przerwana, wolna przestrzeń pomiędzy obu końcami worów jest szeroka cca 3 m. W przypadku niebezpieczeństwa powodzi jest tutaj stosowany wór ledźwiona podejna z wewnętrzną wkładką z plastyku, który jest magazynowany u strażaków miejscowych i za pomocą pompy lub hydranta jest napełnionym wodą. Po przeminięciu powodzi jest woda z wora wypuszczona, wór jest wysuszony i ponownie magazynowany u strażaków do powtórnego stosowania.

  Referencje - Olešnice


  W dniach 12. - 14.11. 2002 na podstawie umowy pomiędzy miastem Olešnice i KOEXPRO OSTRAVA, a.s. było zrealizowana budowa przeciwpowodziowej tamy za pomocą wora potrójnego o całkowitej długości 103 m i max. wysokości 0,9 m za kabinami boiska piłki nożnej FC Olešnice na lewym brzegu rzeczki Hodonínky.

  Tama przeciwpowodziowa jest rozdzielona do czerech odcinków. Odcinek górny składa się z worów 1 do 3 (wielkość cylindrów: dolna ø 350 mm, górna ø 450 mm) o długościach 27,7 m; 27,8 m; 20,3 m. Dolny odcinek tworzą wór 4 (wielkość cylindrów: dolna ø 450 mm, górna ø 550 mm) o długości 27,2 m. dla wzmocnienia brzegu rzeki w części górnej jest wbudowany wór Maternu o szerokości 4 m i długości 2,1 m. Materiałem pełniącym byłą mieszanina popiołu z cementem i wodą. Poprzez wybudowanie niniejszej tamy była spełniony wymoga ochrony majatku gminy w podanej lokacie i tama była wpisana w plan przeciwpowodziowy miasta Olešnice.

  W wszystkich miejscach referencyjnych była w roku 08/2008 przeprowadzona kontrola stanu i sprawności ochrony przeciwpowodziowej PROTEX-K. Ocena urzędów gmin i miast w niniejszych lokatach była jednoznacznie pozytywna.


  II. OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA PROTEX-K - możliwości następnego wykorzystania

  Ochrona przeciwpowodziowa PROTEX-K oferuje cały szereg możliwości wykorzystujące następne własne podstawowe zalety
  (stabilna – wykonanie sztywniejące, trwale pozostające w terenie):


 • możliwość budowy w miejscach nie dostępnych i ciasnych i gęstym zabudowaniu, wory napełniano za pomocą węży strażackich do odległości do 500 m, nie powstaje zapotrzebowanie na drogi dojazdowe dla ciężkiej mechanizacji,

 • wykluczenie niebezpieczeństwa deformacji podczas uderzeń,

 • wysokie bezpieczeństwo przeciw wywrócenia lub przesunięciu płynącą wodą, lub działającą z obu stron wora • Schemat obliczeń statycznych tamy (zestaw 3x vak "wór" – obliczenie na przechylenie)


 • szybkość budowy (instalacja) podczas niskich wymóg na przestrzeń gruntową w miejscu budowy (1 m wysokości wymaga około 1,3 m przestrzeni gruntu), • Schemat projektu tamy "polder suchy", gmina Hať (Opavsko) - część "Celnice" – całkowita długość około 250 m, max. wysokość 200 cm

 • możliwość budowy (instalacji) w postaci trwałego ogrodzenia wzdłuż cieków wodnych dla ochrony mieszkań, farm, zabudowy przemysłowej i budowy indywidualnej i większej, odległości kilkustu metrów, • Schematy obliczeniowe tamy z worów "trojak" podczas budowy i po deformacji


 • możliwość wykorzystania przegradzania strumieni i wyrw na obszarach górskich podczas budowy stopni spadowych i przeszkód (deskowanie zgubione dla betonu jakościowego), głównie do potrzebnej szybkości budowy w krótkim czasie w obszarach górskich,

 • możliwość wykorzystania jako zarządzenia przeciw osuwaniu ziemi (podczas obciążeniu stopy płaszczyzny ślizgowej itp.), i innych.


 • Wszystkie wcześniej podane zalety powinny być sprawdzone „in situe“, dlatego, że ich formowanie wywodzi się zwłaszcza z modeli komputerowych.

  Copyright 2008 © Misha.in | Administracja