POVRCH - SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ, STROJE, TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE POTRUBNÍ DOPRAVY

Kromě vývojového, výrobního, prodejního a servisního zaměření společnosti na dodávky nářadí strojů, a technologií sloužících mechanizaci pomocných činností a operací při hlubinném dobývání uhlí, tzn. "DŮLNÍ PROGRAM" (prvního pilíře výrobního programu), lze většinu výrobků využít v petrochemii, plynárenství, farmacii zejména všude tam, kde je nebezpečí výbuchu hořlavých plynů, prachu atp. Toto jejich zaměření samozřejmě nevylučuje jejich užití i v dalších průmyslových odvětvích.

Druhým pilířem výrobního programu společnosti jsou speciální technologie potrubní dopravy zaměřené na využití ve stavebnictví, při uzavírání podzemských prostor, eliminaci poklesů a technologie PROTEX-K® - výstavba a navyšování hrází.

Třetí významnou výrobní a dodavatelskou oblast akciové společnosti tvoří speciální nářadí, stroje a manipulační technika určená pro povrchová pracoviště s využitím v těžkém průmyslu, službách i stavebnictví, vč. ostatního nářadí a zařízení.

01. ZAŘÍZENÍ PRO ÚDRŽBU KOLEJOVÝCH TRATÍ

Motorové nářadí

  Kód Název Termín dodání
    Motorové nářadí  
K 13.1.14.1 Kladivo vibrační motorové KVM-1K - NOVINKA
K 13.1.14.3 Utahovák rázový motorový URM-1K - NOVINKA
K 13.1.14.2 Vrtačka kolejnic motorová VKM-1K - NOVINKA

Ostatní

  Kód Název Termín dodání
    Ostatní  
K 13.1.4.1 Ohýbačka kolejnic hydraulická OKH Xa 4 - 5 týdnů
K 13.1.4.4 Přípravek manipulační pro rektifikaci rozchodů kolejových tratí MPR 50 kN 4 - 5 týdnů
K 10.2.1.5 Utahovák hydraulický rázový HPU 3501.1 - NOVINKA
K 10.2.1.7 Utahovák hydraulický rázový HPU 3501.1 s vozíkem manipulačním VM 500 AL - NOVINKA
K 13.1.4.3 Vyrovnávací stojan VS 1 4 - 5 týdnů

Soupravy

  Kód Název Termín dodání
    Soupravy  
K 13.1.4.11 Zařízení na přepravu kolejnic ZPK - NOVINKA

Svěrky, táhla, nosiče

  Kód Název Termín dodání
    Svěrky, táhla, nosiče  
K 13.1.4.12 Nosič kolejnic NK 1K - NOVINKA
K 13.1.4.16 Svěrka šroubovací SŠ 1 K - NOVINKA
K 13.1.4.16 Svěrka šroubovací SŠ 2 K - NOVINKA
K 13.1.4.19 Táhlo spojovací ST 01 K - NOVINKA
K 13.1.4.19 Táhlo spojovací ST 02 K - NOVINKA
K 13.1.4.19 Táhlo spojovací ST 03 K - NOVINKA
K 13.1.4.19 Táhlo spojovací ST 04 K - NOVINKA

Vozíky

  Kód Název Termín dodání
    Vozíky  
K 10.2.1.7 Utahovák hydraulický rázový HPU 3501.1 s vozíkem manipulačním VM 500 AL - NOVINKA
K 13.1.4.21 Vozík jednokolejnicový s pantografem VJP 1K - NOVINKA
K 13.1.4.18 Vozík manipulační VM - 1 - NOVINKA
K 13.1.4.20 Vozík manipulační VM 500 AL - NOVINKA
K 13.1.4.17 Vozík ruční jednokolejový VRJ 200 K - NOVINKA
K 13.1.4.17 Vozík ruční jednokolejový VRJ 200 AL - NOVINKA

Zvedáky

  Kód Název Termín dodání
    Zvedáky  
K 12.2.1.2 Zvedák hydraulický ZH 2/10t 4 - 5 týdnů
K 12.2.1.5 Zvedák hydraulický kolejový ZKH 10K - NOVINKA
K 12.2.1.5 Zvedák hydraulický kolejový ZKH 25K - NOVINKA
K 12.2.1.5 Zvedák hydraulický kolejový ZKH 5K - NOVINKA
K 13.1.4.15 Zvedák kolejnic pákový ZPK 1000 K - NOVINKA
K 12.2.1.3 Zvedák kolejový hydraulický ZKH 8 t.1 4 - 5 týdnů
K 12.2.1.3 Zvedák kolejový hydraulický ZKH 8 t 4 - 5 týdnů

02. PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ

Filtry, odlučovač vody

  Kód Název Termín dodání
    Filtry, odlučovač vody  
K 3.1.1.1 Filtr vzduchový FSV 1 4 - 5 týdnů
K 3.1.1.1 Filtr vzduchový FSV 2 4 - 5 týdnů
K 3.1.1.1 Filtr vzduchový FSV 3 4 - 5 týdnů
K 3.1.1.1 Filtr vzduchový FSV 4 4 - 5 týdnů
K 3.2.1.2 Odlučovač vody automatický a filtr vzduchu AOV 1 4 - 5 týdnů

Pneumatická kladiva

  Kód Název Termín dodání
    Pneumatická kladiva  
K IL 2 6 týdnů
K IL 3 6 týdnů
K IL Sbíječka na beton pneumatická KO-SB30 6 týdnů

Pneumatické brusky

  Kód Název Termín dodání
    Pneumatické brusky  
K IL Pneumatická bruska rovná KO-BRU-1742 6 týdnů
K IL Pneumatická bruska rovná KO-BRU-1844 C-A
K IL Pneumatická bruska úhlová KO-BRU-1249 6 týdnů
K IL Pneumatická bruska úhlová KO-BRU-1249A 6 týdnů
K IL Pneumatická bruska úhlová KO-BRU-2149 6 týdnů
K IL Pneumatická bruska úhlová KO-BRU-849 6 týdnů
K IL Pneumatická bruska úhlová KO-BRU-949A 6 týdnů
K 1.1.2.5 Pneumatická bruska úhlová PBU 230/1 6 týdnů

Pneumatické pily

  Kód Název Termín dodání
    Pneumatické pily  
K 8.1.3.1 Pneumatická pila přímočará (na železo) SS 150-280 BXK 0 - 1 týden
K 8.1.4.2 Pneumatická pila řetězová (na dřevo) PPR 35 N 0 - 1 týden
K 8.1.1.2 Ruční pneumatická pásová pila (na železo) PP 1.P - NOVINKA 4 - 5 týdnů
K 8.1.1.2 Ruční pneumatická pásová pila (na železo) RPP 100/1 4 - 5 týdnů
K 8.1.1.2 Ruční pneumatická pásová pila (na železo) RPP 100/2 4 - 5 týdnů
K 8.1.1.1 Ruční pneumatická pásová pila RPP 200 - NOVINKA 4 - 5 týdnů

Pneumatické šroubováky

  Kód Název Termín dodání
    Pneumatické šroubováky  
K 10.1.1.5 Pneumatický šroubovák rázový SRP 1000 do 3 týdnů
K 10.1.1.5 Pneumatický šroubovák rázový SRP 1700 do 3 týdnů
K 10.1.1.5 Pneumatický šroubovák rázový SRP 2500 do 3 týdnů
K 10.1.1.5 Pneumatický šroubovák rázový SRP 3500 do 3 týdnů
K 10.1.1.9 Pneumatický šroubovák rázový SRP 430 do 3 týdnů
K 10.1.1.5 Pneumatický šroubovák rázový SRP 4400 do 3 týdnů
K 10.1.1.9 Pneumatický šroubovák rázový SRP 5400 do 3 týdnů
K 10.1.1.5 Pneumatický šroubovák rázový SRP 600 do 3 týdnů
K 10.1.1.9 Pneumatický šroubovák rázový SRP 680 do 3 týdnů

Pneumatické vrtačky

  Kód Název Termín dodání

03. HYDRAULICKÉ NÁŘADÍ

Hydraulické nářadí, agregáty, multiplikátory

  Kód Název Termín dodání
    Hydraulické nářadí, agregáty, multiplikátory  
2.2.1.1 Agregát hydraulický (ruční) ARH 75 do 3 týdnů
2.2.1.6 Agregát hydraulický (ruční) GL 2P/Q + 4VN do 3 týdnů
2.2.1.6 Agregát hydraulický (ruční) GL 2P/Q do 3 týdnů
K 2.2.1.2 Agregát hydraulický AH 50 6 - 8 týdnů
K 14.2.2.4 Multiplikátor MH 1N 4 - 5 týdnů
K 9.5.1.1 Střihačka drátových svorníků SDS 1 4 - 5 týdnů
K 9.5.1.1 Střihačka drátových svorníků SDS 2 - NOVINKA 4 - 5 týdnů
K 9.2.1.1 Střihačka matic (oko uzavřené, otevřené) SMH 30 4 - 5 týdnů

04. MECHANICKÉ NÁŘADÍ

Mechanické nářadí

  Kód Název Termín dodání
    Mechanické nářadí  
K 13.1.3.2 Klíč ráčnový KR-1 4 - 5 týdnů
K IL Násobič kroutícího momentu KO-NM 1500 6 týdnů
K IL Násobič kroutícího momentu KO-NM 3000 6 týdnů
13.1.3.3 Násobič kroutícího momentu NKM 15 ÷ NKM 65 8 týdnů
K 9.2.1.2 Stříhačka matic (oko uzavřené, otevřené) SMR 27 4 - 5 týdnů
K 9.1.1.3 Stříhačka řetězů S 16 4 - 5 týdnů

05. TAŽNÉ A MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY

Vozíky, plošiny

  Kód Název Termín dodání
    Vozíky, plošiny  
K 13.1.10.2 Mobilní zdvihací plošina MZPK 750/1500 E
K 13.1.10.3 Mobilní zdvihací plošina MZPK 750/1500.1
K 13.1.10.1 Nůžková plošina INPOST 2EK
K 6.6.4.6 Tažný vozík TV 800K 6 - 8 týdnů
K 6.6.4.7 Vozík manipulační MV 5t
K 6.6.4.1 Vozík tlačný pneumatický VTP 1 - NOVINKA

06. ZDVIHACÍ A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PNEUMATICKÉ

Manipulační zařízení pneumatická

  Kód Název Termín dodání
    Manipulační zařízení pneumatická  
K 6.10.1.2 Jednotka ovládací pneumatická JOP 4 - 5 týdnů
K 6.10.1.2 Jednotka ovládací pneumatická JOPF 4 - 5 týdnů
K 5.1.1.1 Kladkostroj pneumatický pojízdný KPP 1/3,2t 6 - 8 týdnů
K 5.1.1.1 Kladkostroj pneumatický pojízdný KPP 2/5t 6 - 8 týdnů
K 5.1.1.1 Kladkostroj pneumatický pojízdný KPP 1,6t 6 - 8 týdnů
K 6.6.1.3 Manipulační zařízení pneumatické (pro ZD) MZ 3,2t.P 4 - 5 týdnů
K 6.6.1.1 Manipulační zařízení pneumatické (pro ZD) MZP 1/3,2t 4 - 5 týdnů
K 6.6.1.1 Manipulační zařízení pneumatické (pro ZD) MZP 2/4t 4 - 5 týdnů
K 6.6.1.2 Manipulační zařízení pneumatické MZP 1,6t 4 - 5 týdnů
K 6.6.1.2 Manipulační zařízení pneumatické MZP 1/3,2t 4 - 5 týdnů
K 6.6.1.2 Manipulační zařízení pneumatické MZP 2/5t 4 - 5 týdnů
K 6.10.1.3 Ovládač pneumatický závěsný OPZ 1 4 - 5 týdnů

Manipulační zařízení pneumatická ruční

  Kód Název Termín dodání
    Manipulační zařízení pneumatická ruční  
12.1.2.1 Hřebenové zvedáky kontejnerové 15-00-NOC 2,5t - 5t 0 - 4 týdny
12.1.1.1 Hřebenové zvedáky patkové 15-00 2,5t - 20t 0 - 4 týdny
12.1.3.1 Hřebenové zvedáky s představitelnou opěrou 15-00-VK 2,5t - 16t 0 - 4 týdny
12.1.1.2 Hřebenový zvedák patkový HZ 5t 0 - 4 týdny
5.5.1.1 Kladkostroje řetězové Z 100, Z 110 - 0,125t - 10t 0 - 4 týdny
12.3.1.1 Lanové zvedáky 30-00, 30-10, 30-11 - 0,8t - 3,2t 0 - 4 týdny
12.4.1.2 Řehtačkové zvedáky RZC 0,8t - 6,3t 0 - 4 týdny
12.4.1.1 Řehtačkové zvedáky RZV 0,8t - 6,3t 0 - 4 týdny
K IL Zvedák ruční řetězový KO-ZV 1500, 3,0m 6 týdnů
K IL Zvedák ruční řetězový KO-ZV 1500, 5,0m 6 týdnů
K IL Zvedák ruční řetězový KO-ZV 250, 1,5m 6 týdnů
K IL Zvedák ruční řetězový KO-ZV 3000, 5,0m 6 týdnů
K IL Zvedák ruční řetězový KO-ZV 500, 3,0m 6 týdnů
K IL Zvedák ruční řetězový KO-ZV 750, 3,0m 6 týdnů

07. SPECIÁLNÍ JEDNOÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO PLYNÁRENSTVÍ

Speciální jednoúčelová zařízení

  Kód Název Termín dodání
    Speciální jednoúčelová zařízení  
2.2.1.6 Agregát hydraulický (ruční) GL 2P/Q + 4VN do 3 týdnů
K 2.2.1.6 Agregát hydraulický (ruční) GL 2P/Q do 3 týdnů
K 13.1.2.2 Havarijní set k uzavírání ocelových trubek LUT 89 4 - 5 týdnů
K 13.1.2.2 Lis k uzavírání trubek LUT 89 4 - 5 týdnů
K 6.3.1.2 Manipulátor acetylenových lahví MAL 2
K 6.3.1.3 Manipulátor acetylenových lahví MAL 3
K 9.3.1.1 Stříhačka plynových trubek SPT 1 4 - 5 týdnů

08. TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ BETONÁREN

Technologická zařízení betonáren, výrobců panelů

  Kód Název Termín dodání
    Technologická zařízení betonáren, výrobců panelů  
K 13.1.7.16 Elektropřesuvna EP 20t.1
K 13.1.7.10 Obracedlo pažin OPK
K 13.1.7.1 Rozprostírač betonu RB 1
K 13.1.7.17 Zařízení pro otáčení forem (VOKD) ZNF 1
K 13.1.7.17 Zařízení pro otáčení forem (VOKD) ZOF 1

09. OSTATNÍ

Ostatní

  Kód Název Termín dodání
    Ostatní  
K 13.1.7.31 Konstrukce pro zakrytí koreb nákladních automobilů KZKA
K 13.1.7.11 Pistole zafoukávací vzduchová PZV-2N 4 - 5 týdnů
K 13.1.2.1 Pneumatický mazací lis PML 50/1 4 - 5 týdnů

10. POTRUBNÍ DOPRAVA

Potrubní doprava

  Kód Název Termín dodání
    Potrubní doprava  
K IL Čerpání sedimentů
K IL PROTEX - TČ
K IL Zaplňování dutin

11. PRONÁJEM NÁŘADÍ, STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Pronájem strojů, nářadí a zařízení

  Kód Název Termín dodání
    Pronájem strojů, nářadí a zařízení  
K IL Pronájem strojů, nářadí a zařízení

12. SERVIS NÁŘADÍ, STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Servis

  Kód Název Termín dodání
    Servis  
K IL Servis

Zkušební a testovací zařízení

  Kód Název Termín dodání
    Zkušební a testovací zařízení  
K 13.1.7.23 Zařízení pro měření krouticího momentu ZM Mk 200
K 13.1.7.5 Zkušební rám ZR 4

Položky označené písmenem „K“ jsou z vlastní produkce
KOEXPRO OSTRAVA, akciová společnost

Copyright 2009 © Misha.in | Administrace