POVRCH - SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ, STROJE, TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE POTRUBNÍ DOPRAVY

Kromě vývojového, výrobního, prodejního a servisního zaměření společnosti na dodávky nářadí strojů, a technologií sloužících mechanizaci pomocných činností a operací při hlubinném dobývání uhlí, tzn. "DŮLNÍ PROGRAM" (prvního pilíře výrobního programu), lze většinu výrobků využít v petrochemii, plynárenství, farmacii zejména všude tam, kde je nebezpečí výbuchu hořlavých plynů, prachu atp. Toto jejich zaměření samozřejmě nevylučuje jejich užití i v dalších průmyslových odvětvích.

Druhým pilířem výrobního programu společnosti jsou speciální technologie potrubní dopravy zaměřené na využití ve stavebnictví, při uzavírání podzemských prostor, eliminaci poklesů a technologie PROTEX-K® - výstavba a navyšování hrází.

Třetí významnou výrobní a dodavatelskou oblast akciové společnosti tvoří speciální nářadí, stroje a manipulační technika určená pro povrchová pracoviště s využitím v těžkém průmyslu, službách i stavebnictví, vč. ostatního nářadí a zařízení.


jméno
heslo
 
Copyright 2009 © Misha.in | Administrace